Diplomamunka Címek

2013_diplomamunka címek

2014_diplomamunka címek

2015_diplomamunka címek

2016_diplomamunka címek

biralati_segedlet.docx

2015/2016-es tanév diplomamunka címek

 

2016/2017-es tanév diplomamunka címek

Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék

D. Tóth, Etelka Dr.

A fej-nyak régió haemangiomáinak terápiás lehetőségei

Jenei Szabolcs

A sinus maxillaris gyulladásos megbetegedéseinek szájsebészeti vonatkozásai

Gecse Flóra

Alveolus prezerváció jelentősége a dentális terápiában

 


Osteoporosisban szenvedő antiresorptív terápiában részesülő betegek szájsebészeti ellátásának speciális aspektusai

Jászfalussy Szilvia


Tóth Ildikó

Horváth, Dóra Dr.

 

Bordagraft felhasználási leehtőségei a maxillofaciális sebészetben

Varga Viktor

Lateralis nyaki ciszták és kezelési lehetőségei

 

Várandós páciensek ellátásának speciális aspektusai a szájsebészetben

 

Szabó, Adrienne Dr.

 

Az antitrombotikus kezelés szájsebészeti vonatkozásai

Durst Kitti

A rezekcíós szél szerepe a szájüregi laphámrákok komplex kezelésében

Dienes Barbara

Habituális állkapocsficam

 

Czompa, Levente Dr.

 

Fog eredetű gyulladás intracraniális szövődményei

 

Gyermekkori arcközép törések kezelési lehetőségei

 

Sarcoidosis a maxillofaciális régióban

 

Gebri, Enikő Dr.

 

A myeloma multiplex fogorvosi vonatkozásai

 

Allogén perifériás őssejt-transzplantációra kerülő betegek fogászati ellátása

 

Malignus haematológiai betegek körében súlyozottan előforduló infekciók fogászati jelentősége

 

Lukács, Levente Dr.

 

Extrém helyzetben impaktált fogak ellátásának aspektusai

 

Haemorrhagiás diathesissel élő betegek szájsebészeti ellátása

Czimre Tünde

Immunkompromittált betegek dentoalveolaris sebészeti ellátása

 

Skopkó, Boglárka Dr.

 

A nyálmirigyek alulműködésével járó kórképek diagnózisa és kezelése

Kovács Luca Mária

Ergonómikus fogászati kezelések

 

Hypoxiás sérültek fogászati ellátása

 

Remenyik, Kálmán Dr.

 

A fogeltávolítás szövődményei és azok ellátása

Francz Dániel

A trigeminus neuralgia

Bakács Iván Attila

Infekciókontroll a szájsebészetben

 

Liska, Orsolya Dr.

 

Gyermekkorban kialakuló follicularis cysták

 

Molaris fogak resectioja

Gerzsenyi Krisztián

Parotis tájéki duzzanatok differenciáldiagnosztikája

 

 

Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék

Hegedűs, Csaba Prof. Dr.

 

Cirkónium-oxid kerámiák a fogászatban

 

Digitális fogászati rendszerek alkalmazhatósága a fogászata

 

Fogászati implantátumok felületkialakításának vizsgálata

 

Radics, Tünde Dr.

 

A cirkónium-dioxid alapú rögzített fogpótlások készítése, a sikert befolyásoló tényezők

 

Gyári radikuláris csapok alkalmazása a fogászatban

Tóth Veronika

Rögzített fogpótlások készítése parodontálisan meggyengült fogakra

 

Lampé, István Dr.

CAD/CAM technológia használata teljes kivehető pótlás készítése esetén

Katona Vivien

Szájüregi daganatos betegek protetikai rehabilitációja

Mag Ildikó

Bukovinszky, Katalin Dr.

 

A fogászati kompozitok dimenzionális változásai.

 

A kompozitok mechanikai tulajdonságai és vizsgálata.

 

Modern esztétikus tömőanyagok.

 

Bistey, Tamás Dr.

 

Fogfehérítés a klinikai gyakorlatban.

 

Intraorális scannerek a fogszabályzásban.

 

Otthoni fogfehérítők gyakorlati alkalmazása.

 

Bakó, József

 

Csontpótlást elősegítő anyagok a fogászatban

Hidi Erika

Hatóanyag-leadó rendszerek a fogászatban

 

Ti-implantátum felületmódostási lehetőségek

 

Rente, Tünde

 

Hialuronsav alapú hidrogélek előállítása és vizsgálata fogászati alkalmazás céljából.

 

Hialuronsav alapú nanostruktúrájú biokompozit előállítása és tanulmányozása.

 

Hialuronsav bázisú kompozit hidrogélek előállítása és tanulmányozása szövettervezéshez.

 

Szalóki, Melinda Dr.

 

Arany nanorészecskék hatásának vizsgálata a fogászati tömőanyagok gyanta fázisára

 

Fág bemutatásos technika alkalmazása a fogászati biomolekuláris kölcsönhatásokban

 

SPR technika alkalmazása fehérjék és fogászati allergének kötődésének vizsgálatában

 

Kerényi, Farkas

Fogászati őssejtek osteoblast irányú differenciációja in vitro.

 

Különböző összetételű aerogél kompozitok hatása fogászati őssejtek osteoblast irányú differenciálódására.

 

Fog eredetű őssejtek differenciálódásának vizsgálata fogászatban használható polimer felszíneken

Bohács Judit

Tombácz, István Dr.

Integrinek expressziójának vizsgálata különböző felszíneken növesztett sejtekben

 

Módosított titánfelszíneken növesztett sejtek csontosodást befolyásoló génjei expressziójának vizsgálata

 

Póti, László Dr.

 

A mosolytervezés múltja és jelene

Hadházi Ágota

Lítium-Diszilikát tartalmú kerámiák fogászati alkalmazása

Kiss Erika

Kompozit felületek ragaszthatóságának vizsgálata.

 

Maxillomandibuláris viszonyok konvencionális és digitális regisztrálása.

 

TMD diagnosztikája, kezelésének lehetőségei.

 

Szegedi, Márta Dr.

Autoimmun betegségek fogászati vonatkozásai

Biacsko Csilla

Hyper IgE szindróma fogászati vonatkozásai

Szeleczki Fanni Martina

Primer és szekunder immundeficiencák fogászati vonatkozásai

 

Tóth, Ferenc mol biol

BMP-7 overexpresszió hatása a fogbél eredetű őssejtek differenciálódására.

 

Lentivirális BMP-7 gén transzfer fogbél eredetű őssejtekben.

 

Tetraciklin által szabályozható génexpresszió alkalmazása a csontosodás szabályozásában.

 

+++FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DIPLOMAMUNKA CÍMEK:

Dr. Bistey

Rögzített fogpótlások készítésének alapjai

 

Dr. Szegedi

Teljes kivehető fogpótlások készítésének alapjai

 

Dr. Lampé

Részleges kivehető fogpótlások készítésének alapjai

 

Dr. Radics

A gyári csapok alkalmazásának lehetőségei a fogorvosi gyakorlatban

 

Dr. Póti

Gnatológia alapjai

 

Prof. Hegedűs

Rögzített fogpótlások készítésének technológiai alapjai

 

Dr. Pétercsák

Kivehető fogpótlások készítésének technológiai alapjai

 

 

Fogorvosi Biokémia Tanszék

Szondy, Zsuzsa Prof. Dr.

Az apoptótikus sejtek eltakarítása kövérség esetén

 

Makrofágok mozgása az apoptótikus sejtek felé

 

 

Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék

Cseppentő, Ágnes Dr.

 

Anginás beteg a fogászati székben (FOK) Epilepsziás beteg a fogorvosi gyakorlatban

Csizmarik Emese

Biszfoszfonátok farmakológiája és fogászati jelentőségük (FOK) Xerostómia a fogászati gyakorlatban

Budaházi Fanni

Hypertóniás beteg a fogászati gyakorlatban (FOK)

Harsányi Norbert

Szentmiklósi, József Dr.

A COPD farmakoterápiája

Bodzay Laura Lujza

Kalcium csatorna blokkolók és fogászati jelentőségük

Rátkai Karolina Kitti

 

Fogorvosi Műtéttani Koordináló Tanszék

Juhász, István Prof. Dr.

A hegek kezelésének lehetőségei. Konzervatív, sebészi és kombinált hegkezelési eljárások.

 

A homlok- halántéktáj rekonstruciójának lehetőségei tumor eltávolítás után.

 

A sejtterápia lehetőségei égésben.

 

Az irhapótlás jelentősége és lehetőségei teljes mélységű égésekben.

 

 

Gyermekfogászati és Fogszabályzási Tanszék

Alberth, Márta Dr.

A moláris-incisális hypomineralizáció ellátása

 

A fogászati problémák hatása a termékenységre és az asszisztált reprodukciós beavatkozások eredményességére

Kőrösi Tamás

Öröklődő amelogenesis imperfecta gyermekkorban

Bakos Boglárka

Az anyai és gyermeki kariesz összefüggése

Kovács Nikoletta

Nemes, Judit Dr.

 

A gyermekkori elhízás fogászati vonatkozásai

Simon Éva

A kamaszkori evészavarok fogászati vonatkozásai

Bóka Viktória

A növényi polifenolok szerepe a caries prevencióban

 

Török, Judit Dr.

 

Csecsemőkori orthodonciai kezelések

 

Generalizált foghiányok és complex
ellátásuk

 

Rögzített készülékes technikák

 

Kovalecz, Gabriella Dr.

A rágómozgások agytörzsi kontrollja

 

Malabszorpció szájüregi tünetei

 

Vírus okozta fertőző betegségek szájüregi tünetei gyermekkorban

Németh Ilona Klaudia

Vitályos, Géza Dr.

.

Fogszabályozó kezelések mellékhatásai

 

Korai fogszabályozó kezelések

Visnyei Bernadett

Orthodonciai kezelések allergológiai vonatkozásai

 

Rácz, Nóra Dr. >>

Baksa, Brigitta Dr.

Gyermekfogászatban használatos tömőanyagok

Berta Boglárka

Táplálkozási szokások és a cumisüveg caries közötti összefüggése

-----------------------------------

Hegedűs, Viktória Dr.

A felső fogív tágítására használatos készülékek jellemzése és metodikája

 

Gyermekkori All-es esetek kezelésére használatos kivehető készülékek hatékonysága

 

 

Konzerváló Fogászati Tanszék

Juhász, Alexander Dr.

 

Átmosó folyadékok interakciói

 

Betört műszerek ellátása

Janda Marcell Zoltán

Micro-CT az endodonciában

Bertóthy Zoltán

Kelentey, Barna Dr.

A caries ellátásának történeti vonatkozásai

Stekkelpach Jennifer

Elhízás fogászati vonatkozásai

Gólics Tamás

A nyál és a caries kapcsolata

Szilágyi Tímea

Az amalgám a 21. századi fogászatban

 

Nem szokványos töméskészítések

 

Bágyi, Kinga Dr.

 

Alsó első molárisok gyökérmorfológiája

 

AZ MTA (minerale triomide agregate) és alkalmazása az endodonciában

Sárkány Soma

Gyökérperforációk ellátásának lehetőségei

Stief Márta

Martos, Renáta Dr.

Esztétikus restaurációs lehetőségek az oldalzóna területén

 

Hogyan csökkenthetjük a kompozitok polimerizációja közben fellépő zsugorodást. I. Üregalakítás és rétegzés

Tüske Nóra

Hogyan csökkenthetjük a kompozitok polimerizációja közben fellépő zsugorodást. II. Polimerizációs lámpák

Eckbauer Anita

Kompozit javítás 7. generációs bondokkal

Ábrám Noémi Lilla TDK

Marincsák, Rita Dr.

 

A töméskészítés során fellépő polimerizációs zsugorodási feszültség minimalizálásának lehetősége

Bodzay Laura Lujza

Fotózás a fogászatban

 

Savazási technikák és adhezívek

Bartha Kristóf István

Tóth, Enikő Dr.

 

Fertőzött gyökércsatornák lézeres dezinficiálása

Kovács Dávid

Gyökércsatorna átmosó folyadékok hatékonyságának fokozása ultraszonikus eszközök
segítségével

 

Paresthesia, mint az endodonciai beavatkozások lehetséges szövődménye

Gönczi Dorottya

Nagy, László Dr.

Pulpakövek típusai és eltávolításuk lehetséges eszközei

 

Rendhagyó gyökércsatorna morphológiájú fogak gyökérkezelése

 

Taurodens fogak endodonciai kezelése

Molnár Hajnalka

Jenei, Ágnes Dr.

 

A gnatológia konzerváló fogászati vonatkozásai

 

Endodonciai kezelést követő posztoperatív fájdalom

 

Terápiás lehetőségek a konzerváló fogászat keretén belül

 

Skaliczki, Marianna Dr.

 

Belső gyökér resorpció és terápiája

 

Forradalmi anyagok az endodonciában

 

Külső gyökér resorpció és terápiája

 

Balogh, Bettina Dr.

 

Fotopolimerizációs lámpák, a kompozít tömés fotopolimerizációja

 

Testképzavarok és fogászati vonatkozásai

Vajda Noémi

Vitaminhiányok szájüregi manifesztációi

Katona Nikoletta

 

Parodontológia

Varga, István Dr.

 

 

 

Dohányzás következtében kialakuló orális elváltozások

Kovács Fanni

Súlyos parodontális elváltozásban szenvedő betegek protetikai rehabilitációja

Németh Mónika

Az implantátumokhoz kapcsolódó mucogingivális esztétika parodontológiai vonatkozásai

Józsa Alexandra

Az orális candidiasis klinikai és mikrobiológiai vizsgálata

 

Endokrin megbetegedések orális vonatkozásai

 

 

 

A fogkő vizsgálata különböző fizikai módszerek segítségével (Dr. Tőkés Károly MTA ATOMKI társtémavezető)

Kállai Réka

Angyal, János Dr.

A tempromandibuláris kórképek etiológiája

Farkas Georgina

Az orofaciális fájdalmak kezelésének modern szempontjai

 

Sebészi és nem-sebészi parodontológia kezelési módszerek az általános állapot függvényében

Rákosa Ágnes Júlia

CBCT jelentősége az impactalt, retinealt fogak ellátásában

Szép Alexandra

 

Külsős témavezetők

Németh, Norbert Dr.

Hegedűs, Csaba Prof. Dr.

Gingiva microcirkulatiós és micro-rheologiai változások vizsgálata peri-implantitis során kísérletes modellben

Fülöp Zsanett Nikola

Furka, Andrea Ilona Dr.

Oralis radiomucositis kezelési stratégiái

Nagy Tímea Dalma


 

Piros mező: cím foglalt

(+++ amennyiben a témavezető is kipirosítva: nem fogad több diplomamunkást ebben a tanévben)

Zöld mező: ideiglenes foglalás

Kiemelés nélkül: szabadon választható téma

Kék mező: TDK

 

A lila színnel kiemelt és megvastagított címek még nincsenek elfogadtatva (vagy nem tudjuk, hogy esetleg TDK???), mivel eltér a Kari Tájékoztatóban kiadott és hivatalosan elfogadott címektől, ezért kérjük a FOK Dékáni Hivatalban a tisztázását, ill. amennyiben új cím mindenképpen kérvényt kell benyújtani Dákán Úrhoz, hogy hozzájáruljon az adott témákhoz!!!


 

Plusz infók:

  • Egy témavezető maximum évente 6 hallgatót (3 magyar, 3 TOK-os) vállalhat (nyomonkövetés Kari honlapon http://dental.unideb.hu/hu/diplomamunka-cimek)
  • Ugyanazon cím 5 éven belül nem adható ki még idegen nyelven sem.
  • A felsorolásban nem szereplő téma választásához a FOK Dékán előzetes hozzájárulása szükséges.
  • A 4 diplomamunka előkészítő kurzus teljesítéséről az igazolást a témavezető adja ki, a munkát érdemjeggyel értékeli, melyet a vizsgaidőszak első/utolsó napjáig a FOK Dékáni Hivatalba eljuttat, ellenkező esetben a hallgató a kurzust nem teljesítette értékelést kap.

 

Tájékoztatjuk, hogy a diplomamunka az alábbi formai, szerkezeti követelményekhez kötött:

http://unideb.hu/portal/sites/default/files/szabalyzatok/TVSZ_160317.pdf

- Terjedelme min. 20-max. 40 gépelt oldalt.

- Formai követelmények: Alul, felül 2,5 cm-es, bal- és jobboldalon 3 cm-es marg, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betű-típus.

- kötelező aláírt nyilatkozatot becsatolni a diplomamunka eredetiségéről

- Címoldal: tartalmazza a FOK színes címerét, (le-tölthető a FOK honlapjáról http://dental.med.unideb.hu), az egyetem és a kar nevét, a diplomamunka címét, a szerző és a témavezető nevét, a tanszék nevét, ahol a diploma-munka készült, a FOK Dékán nevét és az elkészítés évszámát. (címoldal minta a Kar honlapján hozzáférhető)

 

Szabályzat:

TVSZ

15. §

/a Szabályzat 24. § (2), (3), (6) és (8) bekezdéséhez/

793,794(1) A FOK-on a diplomamunkák témái a témavezetők neve intézetenként és klinikánként a dékán jóváhagyása után a kari tájékoztatóban, a tanrendben és a kar honlapján kerülnek közzétételre. Egy témavezető maximum évente 6 hallgatót (3 magyar, 3 TOK-os) vállalhat és ugyanazon cím 5 éven belül nem adható ki még idegen nyelven sem. A felsorolásban nem szereplő téma választásához a FOK Dékán előzetes hozzájárulása szükséges.

A Diplomamunka elkészítéséhez az érintett tanszékek 4 előkészítő kurzust hirdetnek meg. A Diplomamunka előkészítő kurzusok teljesítése nélkül a diplomamunka nem adható be. A 4 előkészítő kurzus teljesítéséről az igazolást a témavezető adja ki és a munkát érdemjeggyel értékeli. Az indexet a FOK Dékáni Hivatalba kell leadni aláírásra. Az előkészítő kurzusok azonos félévben is teljesíthetőek. A kurzusok felvételének előfeltétele, hogy a hallgató a formanyomtatványon nyújtsa be az általa választott diplomamunka címet a témavezető hozzájárulásával, melyet aláírásával igazolt.

Diplomamunka előkészítő kurzus III csak akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben a hallgató diplomamunkáját az előírt követelményeket teljesítve határidőre leadta és azt a bírálók további eljárásra alkalmasnak találták. Diplomamunka előkészítő kurzus IV csak akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hallgató a diplomamunkát sikeresen megvédte. Ekkor a kurzus érdemjegye e diplomamunka védés eredményének érdemjegye.

795,796(2) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő diplomamunkát számítógéppel írva, bekötetlenül, spirálozva 2 példányban papír alapon, a FOK Oktatási Titkárságra kell benyújtani, csatoltan a formanyomtatvánnyal, melyben a diplomamunka eredetiségéről a hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával nyilatkozik.

Terjedelme min. 20-max. 40 gépelt oldalt. Formai követelmények: Alul, felül 2,5 cm-es, bal- és jobboldalon 3 cm-es marg, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. Szerkezetében a következőknek kell megfelelnie:

a) A diplomamunka beszámolhat a szerző saját kísérletes vizsgálatairól; lehet kazuisztikai,

klinikopatológiai vagy statisztikai elemzés, irodalmi összefoglaló, audiovizuális

oktatási anyag, eszköz, modell, preparátum vagy számítógépes program is. A diplomamunka

legyen a szerző önálló munkájának eredménye. A nem önálló eredmények forrását pontosan meg kell jelölni. A diplomamunka eredetiségéről a hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. A Címoldal: tartalmazza a FOK színes címerét, (letölthető a FOK honlapjáról http://dental.med.unideb.hu), az egyetem és a kar nevét, a diplomamunka címét, a szerző és a témavezető nevét, a tanszék nevét, ahol a diplomamunka készült, a FOK Dékán nevét és az elkészítés évszámát. A címoldal minta a Kar honlapján hozzáférhető. A diplomamunka beadásának feltétele a témavezető aláírása. A témavezető aláírása nélkül a diplomamunkák nem adhatóak be. Külön fejezetben kell, hogy szerepeljen a bevezetés, a munka célkitűzései, az eredmények és a megbeszélés.

Tartalmaznia kell - legfeljebb 2 oldal terjedelmű - összefoglalást. Az orvosi helyesírás az Akadémiai Kiadó által kiadott Orvosi Helyesírási Szótár (1992) alapján történjen. Minden ábra, táblázat esetében kérjük, hogy a képaláírás tartalmazza a forrás jelölését is. Az irodalomjegyzék és a hivatkozás a Fogorvosi Szemle című folyóirat követelményei szerint készüljön. Az irodalomjegyzék-minta a Kar honlapján hozzáférhető. Csak lektorált irodalmat lehet citálni, bizonytalan forrású anyagot nem. Az irodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne legyen 20-nál kevesebb, illetve 50-nél több. Az internetes hivatkozásokat, melyek főleg a feldolgozott anyag formai kiegészítését szolgálják (ábrák, grafikonok, stb.), külön kell listázni. Minden tényszerű adatot irodalmi forrással kell jelölni, egy-egy irodalomból nem szabad túlságosan hosszan (több bekezdést) idézni.

Szintén nem elfogadható tankönyvekből sokat átvenni, kiírni.

b) A bírálók a dolgozat logikai felépítését, szakirodalmi megalapozottságát az alkalmazott módszereket, az eredmények ismertetésének pontosságát mérlegeljék. A bírálati szempontok és a bírálatok formai követelménye megtalálható a kar honlapján.

c) A diplomamunka témavezetője köteles írásos minősítést készíteni a diplomamunka

szerzőjének szakmai aktivitásáról, amelyet a diplomamunkával együtt (zárt borítékban)

kell benyújtani a FOK Oktatási Titkárságra.

d) A bekötetlen diplomamunka beadási határideje december 15. Kivételesen indokolt esetben a Dékán egyedi kérelem elbírálása alapján a beadási határidőt meghosszabbíthatja.

A késve beadott diplomamunka csak a következő határidőhöz tartozó bírálási periódusban véleményezhető. A beérkezett diplomamunkát két héten belül a FOK Oktatási Titkárság a FOK Tanulmányi Bizottság által kijelölt szakértői testület útján felkért 2 hivatalos bírálónak adja ki. Amennyiben a bíráló a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles haladéktalanul visszajuttatni a diplomamunkát a FOK Oktatási Titkárságra. A bíráló az írásos véleményét 3 héten belül köteles elkészíteni, mely érdemjegyet nem tartalmaz. A bírálói vélemény lehet: 1. A dolgozat elfogadható, további eljárásra bocsátható. 2. A dolgozat nem elfogadható, további eljárásra nem bocsátható.

Amennyiben bármelyik bíráló nem fogadja el az az átdolgozás után leghamarabb csak a következő határidőhöz tatozó bírálási periódusban adható be ismételten.

A hallgató a tanév II. félévének első napjáig visszakapja a dolgozatát, és az opponensi bírálatokat. Az elsődleges opponensi vélemény, mely érdemjegyet nem tartalmaz, felsorolja a hibákat, hiányosságokat, melyet a hallgató az átdolgozásnál köteles figyelembe venni, pótolni a témavezetővel egyeztetve. Az esetlegesen feltett kérdésekre a hallgató írásban válaszol. Ezután a bekötött diplomamunka és a hallgatói válasz visszakerül az opponenshez, aki újból átnézi a dolgozatot, ismét bírálatot ír, mely figyelembe veszi mindkét változatot, a javításokat, a hallgatói választ és nyilatkozik, hogy a diploma munka védésre bocsátható-e, és ha igen, milyen érdemjegyet javasol. A bíráló köteles a második bírálatában legalább két kérdést feltenni, melyre a válaszokat a hallgató a védésen olvassa fel.

Amennyiben mindkét bíráló elégtelenre értékeli a diplomamunkát az védésre nem bocsátható és a hallgató nem államvizsgázhat. A hallgató az átdolgozott változatot a következő diplomamunka beadási határidőig nyújthatja be elbírálásra.

A diplomamunka védésekre a FOK biztosít helyiséget épületében. A védés időpontját a Dékán hirdeti ki. A védés 3 tagú bizottság előtt történik, melynek tagjai a Dékán által felkért oktató (elnök) és a bírálók. A védésre a témavezetőt is meg kell hívni. A bizottság zárt ülésen értékeli a diplomamunkát. A védés időtartama 30 perc, a hallgató maximum 5 percben szabad előadásként ismerteti dolgozatát. Ezután az opponensek ismertetik a bírálat lényeges elemeit és a javasolt érdemjegy indoklását. Ezt követően a hallgató felolvassa a bírálatokra és kérdésekre adott válaszát, melyet a bírálók szóban véleményeznek, illetve esetlegesen újabb kérdést/kérdéseket tesznek fel. Az érdemjegy a bírálók javaslata, illetve a védésen előadott prezentáció figyelembe vételével születik meg, az elnök döntése alapján zártkörű megbeszélés során. A hallgató ezen nem vesz részt.

Jegyzőkönyvet készítenek 3 példányban, mely tartalmazza a hallgató nevét, a diplomamunka címét, a védés helyét és időpontját, a bizottság tagjai által feltett kérdéseket, az erre adott válaszokat és a bizottság által elfogadott érdemjegyet. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a bírálatok és a bírálatokra adott válaszok. A diplomamunka egyik példány a FOK Oktatási Titkárságon marad, a másik példányt a hallgató visszakapja.

797,798e)

(3) Diplomamunkát TDK keretében is lehet készíteni. Ebben az esetben a TDK pályamunka beadásával kapcsolatos határidők alkalmazandóak. Csak a helyi TDK konferencia zsűrije által diplomamunkaként elfogadott, egyéni pályamunkák, illetve az első szerző részére a társszerzős pályamunkák fogadhatók el diplomamunkaként az eredeti formájukban a többi szerző lemondó nyilatkozatával együtt. Mellékelten be kell nyújtani a pályamunka elfogadásával kapcsolatos dokumentumokat (bírálatok, válaszok) is. Szükséges továbbá a TDK pályamunka és az előadás adatait (cím, szerzők, intézetek, témavezető) tartalmazó kérdőív kitöltése és beadása. Ha a dolgozat mégsem TDK pályamunka ként kerül beadásra a diplomamunka beadásával kapcsolatos határidők alkalmazandóak.

Amennyiben nem sikerül megvédeni a beadott pályamunkát, a bírálat alapján javított munka diplomamunkaként a DE TVSZ FOK Kari melléklet 15 §. (4) pontjában meghatározott időpontig beadható. Mellékelni kell a pályamunka

TDK Konferenciára való benyújtását igazoló dokumentumokat, ill. a bírálatokat.

799(4) A bekötött (javított, átírt) diplomamunka, valamint az opponens(ek) által feltett kérdésekre adott válasz(ok) beadási határideje a II. félév 5. oktatási hetének első napja. A beadási határidő maximum 2 héttel hosszabbítható, mely során a DE Hallgatói Térítési és juttatási Szabályzatában meghatározott díjat kell fizetni.

A bekötött (nem spirálozott) diplomamunkát papír alapon 2 példányban a témavezető, intézetvezető aláírásával és intézeti pecséttel ellátva a FOK Oktatási Titkárságra kell leadni, elektronikusan a védést követően a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Elektronikus archivumába

(DEA) kell feltölteni. A diplomamunkához csatolni kell:

- megfelelően kitöltött adatlap a diplomamunka beadásához

- témavezető jellemzése, amely a hallgató írásos minősítése

- diplomamunka összefoglalása névvel, címmel ellátva

- a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a diplomamunka a saját munkája.

Bármely melléklet hiánya esetében a diplomamunka nem adható be.

Amennyiben a hallgató a végleges diplomamunka beadási határidőt elmulasztja, vagy diplomamunkáját nem tudja sikeresen megvédeni, szigorlatait tovább folytathatja, de államvizsgát nem tehet. A következő diplomamunka beadási határidő június 20-a. A diplomamunka védést az augusztusi államvizsga időpontjáig le kell bonyolítani. Az év során több diplomamunka beadási lehetőség nincs.

A második opponensi vélemény minősítése lehet:

a) a szükséges változtatások megtörténte, védésre bocsátható (érdemjeggyel),

b) védésre nem bocsátható.